Arhiva

UDK: 624.131.5:624.046
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Nosivost betonskih blokova na izvlačenje

Lidija Frgić, Jakov Pranjić, Franjo Verić

Sažetak

Razmatra se granična nosivost betonskih kuglastih sidara pod djelovanjem sile izvlačenja. Terenska ispitivanja provedena su za nekoliko reprezentativnih odnosa za slučaj plitkog sidrenja. Tijekom postupka izvlačenja uz postupno povećanje sile mjereni su pomaci površine terena u dva međusobno okomita profila. Za ispitane slučajeve proveden je proračun sile izvlačenja metodom konačnih elemenata. Prikazana je usporedba rezultata dobivenih eksperimentalno i numeričkom analizom.

Ključne riječi
sila izvlačenja, metoda konačnih elemenata, aproksimacijska krivulja, prostorno sidro

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Frgić, L., Pranjić, J., Verić, F.: Nosivost betonskih blokova na izvlačenje, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 12

ILI:

Frgić, L., Pranjić, J., Verić, F. (2001). Nosivost betonskih blokova na izvlačenje, GRAĐEVINAR, 53 (12)
Autori:

Lidija Frgić
Sveučilište u Zagrebu,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Jakov Pranjić
Sveučilište u Zagrebu,
Geotehnički fakultet Varaždin

Franjo Verić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet