Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 4
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Eksperimentalno istraživanje vanjskih armiranobetonskih spojeva greda-stup ojačanih hibridnim FRP lamelama

Sumathi Marimuthu, Greeshma Sivasankara Pillai

Sažetak

U ovom je radu prikazano eksperimentalno i teoretsko istraživanje armiranobetonskih vanjskih spojeva greda-stup pojačanih hibridnim vlaknima-armiranim polimerom (HFRP). Utjecaj povratnog oštećenja do kojeg dolazi u području spoja zbog seizmičkih sila definiran je eksperimentalno nanošenjem reverzibilnog cikličnog opterećenja na vrh grede. U okviru teoretske analize određena je posmična čvrstoća pojačanih spojeva te je utvrđena zadovoljavajuća podudarnost s eksperimentalnim rezultatima. Stoga predloženi fizikalni model pruža vrijedne spoznaje o čvrstoći spojeva.

Ključne riječi
vanjski spoj greda-stup, hibridni polimer ojačan vlaknima (HFRP) laminat, polimer ojačan staklenim vlaknima

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marimuthu, S., Sivasankara Pillai, G.: Eksperimentalno istraživanje vanjskih armiranobetonskih spojeva greda-stup ojačanih hibridnim FRP lamelama, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 4, pp. 365-379, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2765.2019

ILI:

Marimuthu, S., Sivasankara Pillai, G. (2021). Eksperimentalno istraživanje vanjskih armiranobetonskih spojeva greda-stup ojačanih hibridnim FRP lamelama, GRAĐEVINAR, 73 (4), 365-379, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2765.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Sumathi Marimuthu WEB
Sumathi Marimuthu
Sveučilište Anna, Tamilnadu, Indija
Građevinski fakultet
Greeshma S
Greeshma Sivasankara Pillai
Sveučilište Anna, Tamilnadu, Indija
Građevinski fakultet