Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 5
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Seizmičko ponašanje spregnutih posmičnih stijena s AB okvirom ojačanim čelikom i ugrađenom perforiranom čeličnom pločom

Zhongyi Zhou, Wanlin Cao, Yan Liu, Jianhua Li

Sažetak

U radu se ispituje pet uzoraka posmičnih stijena raznih dimenzijskih i konstrukcijskih karakteristika kako bi se istražilo seizmičko ponašanje spregnute posmične stijene s armiranobetonskim okvirom ojačanim čelikom i ugrađenom perforiranom čeličnom pločom. Osim toga, niskociklično opterećenje se nanosi na uzorke s koeficijentom posmične zone od 1,5. Eksperimentalni podaci koriste se za analizu nosivosti, krutosti, duktilnosti, histerezne energije i karakteristika otkazivanja spomenutih uzoraka. Rezultati pokazuju da se spregnuta posmična stijena s armiranobetonskim okvirom ojačanim čelikom i ugrađenom čeličnom pločom odlikuje većom nosivošću, boljom duktilnošću, sporijim padom krutosti te većom sposobnošću rasapa energije u usporedbi s običnim armiranobetonskim posmičnim zidom. Osim toga, primjenom ugrađenih čeličnih ploča odgovarajuće debljine poboljšava se i seizmičko ponašanje spregnutih posmičnih stijena. Analizom čeličnih ploča iste debljine utvrđeno je da se uzorci s čeličnim vezicama seizmički bolje ponašaju od uzoraka sa zavarenim svornjacima. U završnom je dijelu razvijen računalni model za izračunavanje nosivosti CSW-a. Usporedba pokazuje dobru podudarnost rezultata proračuna i rezultata dobivenih mjerenjem.

Ključne riječi
armiranobetonski okvir ojačan čelikom, ugrađena čelična ploča, spregnuta posmična stijena, seizmičko ponašanje, proračun nosivosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zhou, Z., Cao, W., Liu, Y., Li, J. .: Seizmičko ponašanje spregnutih posmičnih stijena s AB okvirom ojačanim čelikom i ugrađenom perforiranom čeličnom pločom, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 5, pp. 383-392, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2770.2019

ILI:

Zhou, Z., Cao, W., Liu, Y., Li, J. . (2022). Seizmičko ponašanje spregnutih posmičnih stijena s AB okvirom ojačanim čelikom i ugrađenom perforiranom čeličnom pločom, GRAĐEVINAR, 74 (5), 383-392, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2770.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zhongyi Zhou WEB
Zhongyi Zhou
Kineska uprava za potrese
Glavni laboratorij za potresno inženjerstvo i vibracije, Institut za tehničku mehaniku
Wanlin Cao WEB
Wanlin Cao
Sveučilište tehničkih znanosti u Beijingu, Kina
Građevinski fakultet
Yan Liu WEB
Yan Liu
Sveučilište sjeverne Kine za znanost i tehnologiju
Arhitektonski fakultet
Jianhua Li WEB
Jianhua Li
Sveučilište za poljoprivredu i šumarstvo, Kina
Visoka škola Jiyang