Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 5
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Eksperimentalno istraživanje spojeva od šupljih profila pri udarnom opterećenju

R. Tuğrul Erdem, Erkan Kantar, Engin Gücüyen, M. Berker Alıcıoğlu

Sažetak

U ovom se radu analizira udarna otpornost čeličnih profila s četiri različite vrste priključaka. Za te je potrebe razvijeno ispitivanje uređajem s padajućim teretom. Ispitivanja otpornosti na udarno opterećenje provedena su za dvije razine energije. Izrađeni su i prikazani dijagrami ubrzanja i vremena, pomaka i vremena, udarnog opterećenja u vremenu te odnosa udarnog opterećenja i pomaka. Utvrđeno je da na ponašanje uzoraka utječe vrsta priključka i nanesena udarna energija. Do sloma oštećenjem dolazi ranije kod niže krutosti uzoraka te pri nanošenju više razine udarne energije.

Ključne riječi
razvoj oštećenja, razina energije, utjecaj udara, vrsta priključka, izvedba pokusa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Erdem, R. T., Kantar, E., Gücüyen, E., Alıcıoğlu, M. B.: Eksperimentalno istraživanje spojeva od šupljih profila pri udarnom opterećenju, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 5, pp. 401-410, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2776.2019

ILI:

Erdem, R. T., Kantar, E., Gücüyen, E., Alıcıoğlu, M. B. (2020). Eksperimentalno istraživanje spojeva od šupljih profila pri udarnom opterećenju, GRAĐEVINAR, 72 (5), 401-410, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2776.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Assoc. Prof. Dr. R. Turul Erdem WEB
R. Tuğrul Erdem
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
2 Erkan Kantar WEB
Erkan Kantar
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
Engin GUCUYEN
Engin Gücüyen
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
M. Berker Alcoglu WEB
M. Berker Alıcıoğlu
Sveučilište Manisa Celal Bayar, Turska
Odjel za građevinarstvo