Arhiva

UDK: 625.712.6:629.139
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Konstrukcija trijema u Zračnoj luci Split-Kaštela

Jure Radnić, Domagoj Matešan

Sažetak

Prvo je opisano cjelovito rješenje rekonstrukcije zgrade putničkog terminala Zračne luke Split-Kaštela. Potom su dani osnovni podaci o konstrukciji trijema ispred zgrade putničkog terminala. Prikazano je konstrukcijsko rješenje i proračunski model konstrukcije te dimenzioniranje. U proračunu te složene konstrukcije posebno je analizirano opterećenje vjetrom kao najvažnije opterećenje trijema, a izbor adekvatnog računskog opterećenja vjetrom bio je najsloženiji dio proračuna.

Ključne riječi
putnički terminal, trijem, konstrukcija trijema, proračunski model, opterećenje vjetrom, Zračna luka Split – Kaštela

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Matešan, D.: Konstrukcija trijema u Zračnoj luci Split-Kaštela, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 3

ILI:

Radnić, J., Matešan, D. (2005). Konstrukcija trijema u Zračnoj luci Split-Kaštela, GRAĐEVINAR, 57 (3)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije