Arhiva

UDK: 624.074.6:624.043
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun i konstruiranje kratkih armiranobetonskih stupova

Ivan Tomičić

Sažetak

U radu je dan prikaz proračuna i konstruiranja kratkih stupova, sličan onomu za vezne grede zidova s otvorima, dominantno naprezanih poprečnim silama. Opisana su istraživanja o ponašanju nosivosti kratkih stupova koja su poslužila za novi prijedlog proračuna. Po ovom postupku primjenjuju se bidijagonalni koševi čeličnih šipki, kako bi se osigurala dostatna nosivost i duktilnost pod djelovanjem potresa, pri kojem se mogu očekivati tolerantna i lako popravljiva oštećenja betona.

Ključne riječi
proračun, konstruiranje, poprečna sila, istraživanja, nosivost, kratki armiranobetonski stup, duktilnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Proračun i konstruiranje kratkih armiranobetonskih stupova, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 8

ILI:

Tomičić, I. (2010). Proračun i konstruiranje kratkih armiranobetonskih stupova, GRAĐEVINAR, 62 (8)
Autori:
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet