Arhiva

UDK: 624.032.22.003.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Vrednovanje korisnog prostora u višestambenim zgradama

Stjepan Bezak, Branko Horvat, Miljenko Beler

Sažetak

U ovom se radu obrazlaže predloženi model vrednovanja korisnoga prostora u višestambenim zgradama koji je općenit i daje relativan odnos vrijednosti pojedinih prostora u okviru jedne stambene zgrade. Prikazani model temelji se na elementima višekriterijske analize, pri čemu se predmet vrednovanja ocjenjuje preko određenog broja kriterija s različitim učešćem. Prikazana je metodologija određivanja strukture koeficijenta povoljnosti koji je suma vrijednosti svih koeficijenata.

Ključne riječi
korisni prostor, donošenje odluka, kriterij ocjenjivanja, koeficijent povoljnosti, višestambena zgrada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bezak, S., Horvat, B., Beler, M.: Vrednovanje korisnog prostora u višestambenim zgradama, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 3

ILI:

Bezak, S., Horvat, B., Beler, M. (2005). Vrednovanje korisnog prostora u višestambenim zgradama, GRAĐEVINAR, 57 (3)
Autori:

Stjepan Bezak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Branko Horvat
Institut IGH d.d.

Miljenko Beler
APN, Zagreb