Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 8
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Numeričko ispitivanje seizmičkog ponašanja željezničkog nasipa u hladnim područjima

Tuo Chen, Yanhu Mu, Jianzhou Wang, Junwei Zhang

Sažetak

U ovom radu provedene su iscrpne rasprave i analize primjenom numeričkih tehnika, a s ciljem da se posve ispita seizmičko ponašanje željezničkog nasipa Qinghai-Tibet. Točnije, provedena je analiza jednodimenzionalnog ekvivalentnog linearnog odziva tla u područjima permafrosta. Na temelju toga, seizmički odziv tipičnog željezničkog nasipa dalje se ispitao nelinearnim dinamičkim proračunom metodom konačnih elemenata. To je rezultiralo određivanjem nelinearnog ponašanja tla na području permafrosta (stalno smrznuto tlo), a raspravljalo se o dinamičkom ubrzanju, brzini i pomaku nasipa te se predvidjela približna kvantitativna ocjena. Rezultati upućuju na to da dinamički odziv nasipa ima izrazito nelinearna svojstva. Koeficijent vršnog ubrzanja tla na kruni nasipa veći je nego na prirodnoj površini tla, a označava povećanje od 73 % u odnosu na koeficijent na prirodnoj površini tla. Kada seizmički intenzitet postigne određenu vrijednost, područje plastičnosti postupno se pojavljivalo na nasipu, a postoji i kontinuirano proširenje područja plastičnosti koje je povezano s povećanjem vršnog ubrzanja ulaznog seizmičkog vala. Rezultati istraživanja mogu dati uvide i imati značajne implikacije za daljnje istraživanje hladnih područja.

Ključne riječi
permafrost, dinamičko ponašanje, seizmički odziv, područje plastičnosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Chen, T., Mu, Y., Wang, J., Zhang, J.: Numeričko ispitivanje seizmičkog ponašanja željezničkog nasipa u hladnim područjima, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 8, pp. 781-790, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2814.2019

ILI:

Chen, T., Mu, Y., Wang, J., Zhang, J. (2021). Numeričko ispitivanje seizmičkog ponašanja željezničkog nasipa u hladnim područjima, GRAĐEVINAR, 73 (8), 781-790, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2814.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Chen Tuo WEB
Tuo Chen
Sveučilište rudarstva i tehnologije, Kina
Državni laboratorij za geomehaniku i podzemno inženjerstvo
b. Mu yanhu WEB
Yanhu Mu
Kineska akademija znanosti
Državni laboratorij za inženjerstvo smrznutog tla
c. Wang jianzhou WEB
Jianzhou Wang
Sveučilište rudarstva i tehnologije, Kina
Državni laboratorij za geomehaniku i podzemno inženjerstvo
d. Zhang junwei WEB
Junwei Zhang
Sveučilište Southwest Petroleum, Kina
Fakultet geoznanosti i tehnologije