Arhiva

UDK: 627.41.069(282.3)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Sanacija korita i vodopada na rijeci Plivi u Jajcu

Zoran Milašinović, Danijela Zovko, Ivana Lukić

Sažetak

Prikazuje se stradanje korita i vodopada rijeke Plive te zahvati kojima su se kroz povijest pokušale sanirati nastale štete. Pri izradi idejnog rješenja prikazanog u ovom radu, pošlo se od ideje da se osigura globalna i lokalna stabilnost vodopada, a i njegova trajnost u dužem razdoblju. Opisani su i sanacijski zahvati duž korita i na vodopadu kojima se pokušalo zadovoljiti osnovni kriterij koji se odnosi na to da treba osigurati ponovno taloženje sedre u vodotoku rijeke Plive.

Ključne riječi
stabilnost, Jajce, korito rijeke, vodopad, sedra, sanacija, rijeka Pliva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Milašinović, Z., Zovko, D., Lukić, I.: Sanacija korita i vodopada na rijeci Plivi u Jajcu, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 8

ILI:

Milašinović, Z., Zovko, D., Lukić, I. (2010). Sanacija korita i vodopada na rijeci Plivi u Jajcu, GRAĐEVINAR, 62 (8)
Autori:
Zoran M WEB
Zoran Milašinović
Sveučilište u Sarajevu,
Građevinski fakultet

Danijela Zovko
Integra d.o.o., Mostar

Ivana Lukić
Sveučilište u Mostaru,
Građevinski fakultet