Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Obrada zavarenih priključaka metodom mehaničkog udara visokom frekvencijom

Boris Fuštar, Ivan Lukačević, Darko Dujmović

Sažetak

Kod zavarenih konstrukcija, oštećenja umorom najčešće nastaju na mjestima zavara, koji predstavljaju geometrijske i materijalne diskontinuitete. Zbog toga su razvijene metode obrade zavara nakon zavarivanja. Jedna od relativno novih metoda obrade je metoda mehaničkog udara visokom frekvencijom. Ta metoda utječe na promjenu geometrije zavara, lokalno povećanje tvrdoće te uklanjanje nepovoljnih zaostalih naprezanja nastalih procesom zavarivanja. U radu se daje pregled navedene metode te se ističu područja koja zahtijevaju dodatna razmatranja.

Ključne riječi
zavareni priključci, umor, obrada detalja nakon zavarivanja, HFMI

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fuštar, B., Lukačević, I., Dujmović, D.: Obrada zavarenih priključaka metodom mehaničkog udara visokom frekvencijom, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 5, pp. 421-436, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2822.2019

ILI:

Fuštar, B., Lukačević, I., Dujmović, D. (2020). Obrada zavarenih priključaka metodom mehaničkog udara visokom frekvencijom, GRAĐEVINAR, 72 (5), 421-436, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2822.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Boris Fustar WEB
Boris Fuštar
Institut IGH d.d.
Ivan Lukacevic WEB
Ivan Lukačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske