Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Dinamička identifikacija triju crkava iz devetnaestog stoljeća u Turskoj

Muhammed Bilal Bağbancı

Sažetak

Prije samog proračuna konstrukcije povijesnih građevina važno je eksperimentalnim postupcima odrediti čvrstoću njihovih zidova isto kao i dinamičke karakteristike konstrukcije. Najdjelotvornije eksperimentalne metode su ispitivanje primjenom plosnatih preša, ispitivanje posmika te ispitivanje vibracija. Nakon eksperimentalnih metoda, treba se ispitati dinamičko ponašanje građevina pomoću analize metodom konačnih elemenata. U ovom se radu analiziraju dinamičke karakteristike triju crkava izgrađenih u 19. stoljeću u pokrajinama Balikesir i Bursa od kojih su sada ostali samo nosivi (vanjski) zidovi. Utvrđeno je da se za definiranje dinamičkih karakteristika takvih građevina treba metodom konačnih elemenata ispitati i ocijeniti kako čitava građevina tako i pojedinačni zidovi.

Ključne riječi
zidane građevine, ispitivanje materijala, praćenje stanja konstrukcija, dinamičko ponašanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bağbancı, M. B.: Dinamička identifikacija triju crkava iz devetnaestog stoljeća u Turskoj, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 2, pp. 125-134, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2823.2019

ILI:

Bağbancı, M. B. (2022). Dinamička identifikacija triju crkava iz devetnaestog stoljeća u Turskoj, GRAĐEVINAR, 74 (2), 125-134, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2823.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
IMG 1675 WEB
Muhammed Bilal Bağbancı
Sveučilište Bursa Uludag, Bursa, Turska
Arhitektonski fakultet