Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena troškova za integralne mostove primjenom umjetne inteligencije

Željka Beljkaš, Miloš Knežević

Sažetak

Procjena troškova u svakoj fazi realizacije projekata u građevinarstvu je važna. Ipak, utjecaj procjene je najveći u ranim fazama jer se tada opredjeljuje o prihvaćanju posla ili odustajanju. Rane faze realizacije projekata oskudijevaju s količinom potrebnih podataka u odnosu na sve sljedeće faze što utječe na preciznost procjene troškova u ranim fazama. U radu je prikazano istraživanje u kojem se upotrebom umjetne inteligencije izvršila procjena troškova pri izgradnji integralnih cestovnih mostova. Model za procjenu izrađen je uz pomoć neuronskih mreža. Najbolji model neuronskih mreža pokazao je visoku točnost pri procjeni troškova na osnovi srednje apsolutne pogreške, koja iznosi 13,40 %.

Ključne riječi
integralni cestovni mostovi, procjena troškova, umjetna inteligencija, neuronske mreže

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Beljkaš, Ž., Knežević, M.: Procjena troškova za integralne mostove primjenom umjetne inteligencije, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 3, pp. 265-274, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2831.2019

ILI:

Beljkaš, Ž., Knežević, M. (2021). Procjena troškova za integralne mostove primjenom umjetne inteligencije, GRAĐEVINAR, 73 (3), 265-274, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2831.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zeljka Beljkas WEB
Željka Beljkaš
Sveučilište Crne Gore
Građevinski fakultet
Knezevic
Miloš Knežević
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet