Arhiva

UDK: 626.86:625.712.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Saniranje potpornoga zida šetnice i formiranje plaže u Baški na Krku

Marinko Capić

Sažetak

U članku se opisuje stanje Vele plaže u Baški na otoku Krku prije konačnog rješenja. Prikazuju se prethodni neuspješni pokušaji sanacije potpornog zida šetnice uz more. Ističe se turistička atraktivnost mjesta i važnost uređenja plaže. Podrobno je opisano primijenjeno rješenje kojim se na jednostavan inženjerski način osigurao potporni zid šetnice i oformila plaža. To se postiglo izradom manje kamene školjere koja sprječava udare valova i raznošenje nasutog šljunka s plaže.

Ključne riječi
kamena školjera, Vela plaža, šetnica, potporni zid, sanacija, šljunak, Baška na otoku Krku

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Capić, M.: Saniranje potpornoga zida šetnice i formiranje plaže u Baški na Krku, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 3

ILI:

Capić, M. (2005). Saniranje potpornoga zida šetnice i formiranje plaže u Baški na Krku, GRAĐEVINAR, 57 (3)
Autori:

Marinko Capić
Marinero gradnja, d.o.o.