Arhiva

UDK: 624.044:69.009.183
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Beton u novom stoljeću

Jovo Beslać

Sažetak

Upozorava se na osnovne probleme današnje primjene betona u građenju, naznačuju osnovna područja istraživanja u svrhu uklanjanja tih problema i upućuje na očekivane pravce razvoja i prilagođavanja potrebama novoga stoljeća. Očekuje se utvrđivanje postupaka pouzdanog proračuna trajnosti armiranobetonskih konstrukcija, uvođenje u veću primjenu trajnijeg betona visoke i vrlo visoke kvalitete te sređivanje i normiranje područja sanacija i zaštite armiranobetonskih konstrukcija.

Ključne riječi
razvoj, sanacijski materijali, trajnost, beton visoke kvalitete, samougradivi beton, lakoagregatni beton, prateći problemi, zeleni beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Beslać, J.: Beton u novom stoljeću, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 1

ILI:

Beslać, J. (2002). Beton u novom stoljeću, GRAĐEVINAR, 54 (1)
Autori:

Jovo Beslać
Institut IGH d.d.