Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Optimalni izbor legure za aluminijske konstrukcije izložene požaru

Ivica Boko, Davor Skejić, Neno Torić, Antonela Čolić

Sažetak

U radu su prikazane analitičke metode proračuna požarne otpornosti aluminijskih konstrukcija koje su usvojene u (HRN) EN 1999-1-2. Budući da aluminij kao materijal više gubi mehanička svojstva pri nižim temperaturama nego li čelik, ispravan odabir aluminijske legure u smislu minimalnog smanjenja mehaničkih svojstava je bitan za zadovoljavanje požarnih uvjeta. Radi objašnjenja utjecaja odabira aluminijske legure s obzirom na dobivanje optimalne požarne otpornosti, prikazana je parametarska analiza u kojoj je demonstriran utjecaj aluminijske legure na proračunsku požarnu otpornost nosivog aluminijskog stupa.

Ključne riječi
aluminij, temperiranje, požar, EN 1999-1-2, nosivost na visokim temperaturama

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Boko, I., Skejić, D., Torić, N., Čolić, A.: Optimalni izbor legure za aluminijske konstrukcije izložene požaru, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 3, pp. 225-235, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2853.2019

ILI:

Boko, I., Skejić, D., Torić, N., Čolić, A. (2020). Optimalni izbor legure za aluminijske konstrukcije izložene požaru, GRAĐEVINAR, 72 (3), 225-235, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2853.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Boko Ivica
Ivica Boko
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Davor Skejic
Davor Skejić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Neno Toric WEB
Neno Torić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
ANTONELA WEB
Antonela Čolić
The University of Edinburgh, BRE Centre for Fire Safety Engineering (IMFSE)