Arhiva

UDK: 624.6.001.7:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Most Rječina na južnom kolniku riječke obilaznice

Zlatko Šavor, Jelena Bleiziffer, Gordana Hrelja, Ivan Kalafatić, Marin Franetović, Igor Gukov

Sažetak

Na južnom kolniku riječke obilaznice uz postojeći most sagrađen 1984. godine, upravo je dorvršen novi. Projektna dokumentacija za oba mosta izrađena je sedamdesetih godina prošlog stoljeća, ali je gradnja južnog kolnika odgođena. Novim projektom prilagođen je prvobitni projekt suvremenim zahtjevima nosivosti u uporabljivosti. Znatno uvećana prometna i seizmička djelovanja uzrokuju povećanje dimenzija poprečnih presjeka, a time je i povećanje utroška materijala u odnosu na prvi projekt.

Ključne riječi
novi projekt, prometna djelovanja, seizmička djelovanja, Riječka obilaznica, povećanje dimenzija, most Rječina, južni kolnik

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šavor, Z., Bleiziffer, J., Hrelja, G., Kalafatić, I., Franetović, M., Gukov, I.: Most Rječina na južnom kolniku riječke obilaznice, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 9

ILI:

Šavor, Z., Bleiziffer, J., Hrelja, G., Kalafatić, I., Franetović, M., Gukov, I. (2009). Most Rječina na južnom kolniku riječke obilaznice, GRAĐEVINAR, 61 (9)
Autori:
Zlatko Savor WEB
Zlatko Šavor
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Bleiziffer WEB
Jelena Bleiziffer
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Gordana Hrelja
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Ivan Kalafatić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Franetovic WEB
Marin Franetović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Igor Gukov
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet