Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 2
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Produljenje uporabljivosti tračnica u slučajevima oštećenja njihove glave

Dmitry Ovchinnikov, Alexey Bondarenko, Lei Kou, Mykola Sysyn

Sažetak

Tračnice su tijekom svoje uporabe izložene procesima trošenja, korozije i kontaktnog zamora uslijed savijanja. Kao posljedica tih procesa, na tračnicama dolazi do raznih oštećenja i neispravnosti. Nastavak uporabljivosti tračnica ovisi o veličini, položaju i smjeru oštećenja. U ovom su radu izračunane maksimalno dopuštene vrijednosti veličine pukotine metodom konačnih elemenata. Smjer ravnine pukotine analiziran je u odnosu na ravninu kontaktne površine kotač-tračnica. Utemeljena je ovisnost faktora veličine naprezanja o površini pukotine. To omogućuje daljnju upotrebu oštećenih tračnica i siguran nastavak rada na željezničkim prugama sa slabijom aktivnošću.

Ključne riječi
željeznička pruga, oštećenja tračnice, metoda konačnih elemenata, pukotina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ovchinnikov, D., Bondarenko, A., Kou, L., Sysyn, M.: Produljenje uporabljivosti tračnica u slučajevima oštećenja njihove glave , GRAĐEVINAR, 73 (2021) 2, pp. 119-125, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2860.2019

ILI:

Ovchinnikov, D., Bondarenko, A., Kou, L., Sysyn, M. (2021). Produljenje uporabljivosti tračnica u slučajevima oštećenja njihove glave , GRAĐEVINAR, 73 (2), 119-125, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2860.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
OvchinnikovDmitrii WEB
Dmitry Ovchinnikov
Državno prometno sveučilište u Samari, Rusija
Odjel željezničkih i kolosiječnih postrojenja
BondarenkoAlexe WEBy
Alexey Bondarenko
Državno prometno sveučilište u Samari, Rusija
Odjel željezničkih i kolosiječnih postrojenja
Kou Leizhaopian WEB
Lei Kou
Tehnološko sveučilište u Dresdenu, Njemačka
Institut za željezničke sustave i javni prijevoz
SysynMykola WEB
Mykola Sysyn
Tehnološko sveučilište u Dresdenu, Njemačka
Institut za željezničke sustave i javni prijevoz