Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 5
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj valjkastih i kockastih pilota na gradijentne struje

Mohammad Reza Mansoujian, Mehdi Ghomeshi, Houshang Hasounizadeh, Seyed Abbas Hosseini

Sažetak

Gradijentno strujanje je gibanje fluida kroz neki drugi fluid drugačije gustoće, uz često negativan utjecaj na okoliš. Zbog problema taloženja uzrokovanih djelovanjem gradijentnih struja u blizini tijela brana, često se poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi se ublažio ili eliminirao utjecaj takvih struja u srednjem dijelu akumulacija. U tom se smislu u sredini akumulacije postavljaju odgovarajuće prepreke. U ovom se radu eksperimentalno istražuje utjecaj valjkastih i kockastih prepreka na kretanje prednje fronte (glave) gradijentnih struja. Rezultati istraživanja pokazuju da je utjecaj kockastih prepreka na parametre strujanja veći od utjecaja valjkastih prepreka.

Ključne riječi
gradijentna struja gustoće, struja zamućenja, glava gradijentne struje, valjkaste prepreke, kockaste prepreke

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mansoujian, M. R., Ghomeshi, M., Hasounizadeh, H., Hosseini, S. A. .: Utjecaj valjkastih i kockastih pilota na gradijentne struje, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 5, pp. 499-507, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2867.2019

ILI:

Mansoujian, M. R., Ghomeshi, M., Hasounizadeh, H., Hosseini, S. A. . (2021). Utjecaj valjkastih i kockastih pilota na gradijentne struje, GRAĐEVINAR, 73 (5), 499-507, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2867.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
51871
Mohammad Reza Mansoujian
Sveučilište Islamic Azad
Odjel za građevinarstvo
1756444013
Mehdi Ghomeshi
Sveučilište Shahid Chamran u Ahvazu
Fakultet vodnih znanosti
63
Houshang Hasounizadeh
Savjetnik za upravljanje vodama u KWPA,
Ahvaz, Iran
Seyed WEB
Seyed Abbas Hosseini
Sveučilište Islamic Azad
Odjel za građevinarstvo