Arhiva

UDK: 551.524.001.4:627.11
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza nizova srednjih godišnjih temperatura zraka u Hrvatskoj

Ognjen Bonacci

Sažetak

Prikazane su analize nizova srednjih godišnjih temperatura zraka mjerenih na 26 meteoroloških stanica u Hrvatskoj. Cilj rada je bio da se istraže promjene u režimu srednjih godišnjih temperatura zraka tijekom raspoloživog razdoblja mjerenja na pojedinim stanicama u Hrvatskoj. Statistički značajne promjene, tj. nagli porasti temperatura, započeli su 1988. godine, na 57,7 % stanica te 1992. na 34,6 % stanica. Srednje godišnje temperature zraka povećane su prosječno za 0,844 ºC.

Ključne riječi
promjena klime, varijacija klime, Hrvatska, nagli porast srednje godišnje temperature zraka, srednja godišnja temperatura zraka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bonacci, O.: Analiza nizova srednjih godišnjih temperatura zraka u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 9

ILI:

Bonacci, O. (2010). Analiza nizova srednjih godišnjih temperatura zraka u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 62 (9)
Autori:

Ognjen Bonacci
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije