Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 1
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Eksperimentalno i numeričko istraživanje čeličnih profila pri udarnom opterećenju

Engin Gücüyen, Erkan Kantar, R. Tuğrul Erdem, M. Berker Alıcıoğlu

Sažetak

U radu se analizira eksperimentalno i numeričko ponašanje čeličnih ispitnih uzoraka s različitim vrstama priključaka. U tu svrhu korišten je uređaj s padajućim utegom. Kako bi se primijenila ista količina udarne energije na ispitne uzorke, masa i visina udarnog utega uzete su kao konstante. Eksperimentalnim istraživanjem dobivene su vrijednosti ubrzanja, pomaka, udarnog opterećenja, broja ispusta i trajanja pada. Tijekom ispitivanja pratilo se i širenje oštećenja na ispitnim uzorcima. Provedena je i numerička analiza ponašanja uzoraka uslijed udarnog opterećenja pomoću računalnog programa Abaqus te je napravljena usporedba rezultata.

Ključne riječi
utjecaj udara, numerička analiza, čelični materijal, sustav za ispitivanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gücüyen, E., Kantar, E., Erdem, R. T., Alıcıoğlu, M. B.: Eksperimentalno i numeričko istraživanje čeličnih profila pri udarnom opterećenju, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 1, pp. 45-56, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2876.2020

ILI:

Gücüyen, E., Kantar, E., Erdem, R. T., Alıcıoğlu, M. B. (2021). Eksperimentalno i numeričko istraživanje čeličnih profila pri udarnom opterećenju, GRAĐEVINAR, 73 (1), 45-56, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2876.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Engin GUCUYEN
Engin Gücüyen
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
2 Erkan Kantar WEB
Erkan Kantar
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
Assoc. Prof. Dr. R. Turul Erdem WEB
R. Tuğrul Erdem
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
M. Berker Alcoglu WEB
M. Berker Alıcıoğlu
Sveučilište Manisa Celal Bayar, Turska
Odjel za građevinarstvo