Arhiva

UDK: 625.711.1:65601
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Gospodarenje županijskim cestama primjenom HDM-4 modela

Mate Sršen, Ivan Kršić, Dražen Domandžić

Sažetak

Ocjenjuju se potrebe i dugoročna strategija održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije. Analizira se stanje cestovne mreže na osnovi terenskih mjerenja i vizualnog pregleda oštećenja kolnika. Primjena HDM-4 modela, omogućila je ustanovljenje tehnički ispravnih i ekonomski opravdanih strategija održavanja i rehabilitiranja, kao i određivanje vremenskog slijeda njihove provedbe. Određena su i novčana ulaganja potrebna za provedbu radova održavanja.

Ključne riječi
održavanje, dugoročna strategija, HDM-4 model, defleksije, neravnost, županijske ceste, troškovi održavanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sršen, M., Kršić, I., Domandžić, D.: Gospodarenje županijskim cestama primjenom HDM-4 modela, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 1

ILI:

Sršen, M., Kršić, I., Domandžić, D. (2002). Gospodarenje županijskim cestama primjenom HDM-4 modela, GRAĐEVINAR, 54 (1)
Autori:

Mate Sršen
Institut IGH d.d.
Zavod za prometnice

Ivan Kršić
Institut IGH d.d.

Dražen Domandžić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet