Arhiva

UDK: 624.21:624.041/.046
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ocjenjivanje postojećih konstrukcija

Jure Radić, Ana Mandić Ivanković, Ivona Augustinović

Sažetak

Pregledno su prikazani postupci ocjenjivanja postojećih konstrukcija kroz načine prikupljanja podataka, metode proračuna i same dokazne postupke. Teorijski se postupci ocjenjivanja dijele u tri razreda i pet razina ocjenjivanja, a u praksi se prilagođavaju postavljenim zahtjevima ocjenjivanja i tipu konstrukcije. Na taj je način ocijenjen Šibenski most izložen djelovanju vjetra, kao primjer ocjenjivanja konstrukcije u više koraka kojima se povećava složenost, a time i točnost.

Ključne riječi
metode proračuna, Šibenski most, djelovanje vjetra, postojeće konstrukcije, postupci ocjenjivanja, prikupljanje podataka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radić, J., Mandić Ivanković, A., Augustinović, I.: Ocjenjivanje postojećih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 9

ILI:

Radić, J., Mandić Ivanković, A., Augustinović, I. (2009). Ocjenjivanje postojećih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 61 (9)
Autori:
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
ami WEB
Ana Mandić Ivanković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Ivona Augustinović
Institut IGH d.d.