Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 2
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Optimalni projekt drvenih konstrukcija izloženih djelovanju požara uporabom metaheurističkog algoritma

Serdar Ulusoy

Sažetak

Jedan je od glavnih zadataka konstrukcijskih inženjera smanjiti troškove građenja. Zato je svakim danom sve važnija učinkovita optimizacija konstrukcijskih elemenata. U ovom istraživanju predlaže se optimizacija koja se temelji na podučavanju i učenju (TLBO), a koja je jedan od metaheurističkih algoritama za optimalno projektiranje drvenih konstrukcija izloženih djelovanju požara koji su u skladu s normom EN 1995 1-2 (Eurocode 5: Projekt drvenih konstrukcija - Dio 1-2 Opći projekt konstrukcije izložene djelovanju požara). Objektivna je funkcija u ovom algoritmu trošak građenja drvenih konstrukcija izloženih djelovanju požara, uzimajući u obzir preuranjeni krah konstrukcije te granice širenja vatre. Proučava se drvena konstrukcija s različitim vremenom trajanja izloženosti požaru kako bi se odredio poprečni presjek i vrsta konstrukcijskih elemenata. Zaključak je da TBLO omogućava da se u kratkom vremenu učinkovito optimizira poprečni presjek i čvrstoća konstrukcijskih drvenih elemenata prema normi EN 1995 1-2.

Ključne riječi
drvene konstrukcije, projekt požara, metaheuristički algoritmi, Eurocode 5

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ulusoy, S.: Optimalni projekt drvenih konstrukcija izloženih djelovanju požara uporabom metaheurističkog algoritma, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 2, pp. 115-124, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2911.2020

ILI:

Ulusoy, S. (2022). Optimalni projekt drvenih konstrukcija izloženih djelovanju požara uporabom metaheurističkog algoritma, GRAĐEVINAR, 74 (2), 115-124, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2911.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Serdar Ulusoy
Serdar Ulusoy
Tursko-njemačko sveučilište, Istanbul, Turska
Odjel za građevinarstvo