Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza rada postrojenja za kondicioniranje vode u općini Ilijaš

Suvada Šuvalija, Nedžad Mekić

Sažetak

U radu se analizira rad postrojenja za kondicioniranje vode “Karašnica”, u sklopu vodoopskrbnog sustava općine Ilijaš u Bosni i Hercegovini. Opisane su i analizirane dvije različite linije kondicioniranja, i to prva linija koju čini unutrašnji kružni taložnik i brzi pješčani gravitacijski filtri te druga linija koju čini vanjski kružni taložnik i filtri pod tlakom. Kako bi se ispitala učinkovitost rada postrojenja, autori su obišli postrojenja, razgovorali sa zaposlenicima, istražili postojeću dokumentaciju i proveli dodatne fizikalno-kemijske i bakteriološke analize odgovarajućih uzoraka vode. Analizom svih raspoloživih podataka doneseni su odgovarajući zaključci i važne preporuke za učinkovitiji rad tog postrojenja.

Ključne riječi
vodoopskrbni sustav, kondicioniranje vode, gravitacijski filtar, filtar pod tlakom, laboratorijske analize

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šuvalija, S., Mekić, N.: Analiza rada postrojenja za kondicioniranje vode u općini Ilijaš, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 2, pp. 153-163, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2913.2020

ILI:

Šuvalija, S., Mekić, N. (2021). Analiza rada postrojenja za kondicioniranje vode u općini Ilijaš, GRAĐEVINAR, 73 (2), 153-163, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2913.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Suvalija WEB
Suvada Šuvalija
Sveučilište u Sarajevu, BiH
Građevinski fakultet
Odsjek za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo
Mekic WEB
Nedžad Mekić
Ministarstvo privrede - Kanton Sarajevo, BiH