Arhiva

UDK: 624.9.001.3:624.046
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Razlike u procjeni pouzdanosti uobičajenih i iznimnih konstrukcija

Boris Androić, Darko Dujmović, Ivan Lukačević

Sažetak

Prikazana je i obrazložena podjela na uobičajene i iznimne konstrukcije sa stajališta razlikovanja pouzdanosti. Zbog činjenice da kod procjene pouzdanosti iznimnih konstrukcija nema dovoljno iskustva i za njih ne vrijede važeće norme detaljnije su u razmatranju obuhvaćene neke kategorije takvih konstrukcija. Na temelju razlikovanja pouzdanosti uobičajenih i iznimnih konstrukcija, provedena je analiza tih dviju kategorija konstrukcija razmatranih na razini parcijalnih koeficijenata.

Ključne riječi
procjena pouzdanosti, razlike u procjeni, uobičajene konstrukcije, iznimne konstrukcije, parcijalni koeficijent, pouzdanost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Androić, B., Dujmović, D., Lukačević, I.: Razlike u procjeni pouzdanosti uobičajenih i iznimnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 10

ILI:

Androić, B., Dujmović, D., Lukačević, I. (2009). Razlike u procjeni pouzdanosti uobičajenih i iznimnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 61 (10)
Autori:
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Ivan Lukacevic WEB
Ivan Lukačević
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet