Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 2
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Eksperimentalno istraživanje svojstava oštećenja na spoju armature i betona nakon mikrovalnog zagrijavanja

Yi Wu, Jun Dai, Dongshuo Li, Bailei Shi

Sažetak

Povećanjem urbanog građevnog otpada s ciljem da se nađe učinkovita metoda mehaničke regeneracije armiranog betona uz pomoć mikrovalnog zračenja, u ovom se radu analiziraju svojstva termičkog oštećenja na kontaktu spoja između čelične rebraste armature i betona nakon različitih mikrovalnih zračenja. Rezultati su pokazali da je povećanjem snage mikrovalnog zračenja došlo do promjene sloma uzorka – umjesto sloma cijepanjem, nastao je slom izvlačenjem armature, a krivulja proklizavanja spoja, kao i odgovarajuće jednadžbe prilagodbe odredile su se nakon različitih razina mikrovalnog zračenja. Analizom karakterističnih točaka krivulje, određeno je da je 3500 W prihvatljiva snaga zračenja.

Ključne riječi
mikrovalno zračenje, armirani beton, oštećenje, svojstva sloma, krivulja proklizavanja spoja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Wu, Y., Dai, J., Li, D., Shi, B.: Eksperimentalno istraživanje svojstava oštećenja na spoju armature i betona nakon mikrovalnog zagrijavanja , GRAĐEVINAR, 73 (2021) 2, pp. 107-117, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2925.2020

ILI:

Wu, Y., Dai, J., Li, D., Shi, B. (2021). Eksperimentalno istraživanje svojstava oštećenja na spoju armature i betona nakon mikrovalnog zagrijavanja , GRAĐEVINAR, 73 (2), 107-117, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2925.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
wuyi
Yi Wu
Sveučilište Xi’an za znanost i tehnologiju, Kina
Arhitektonsko-građevinski fakultet
daijun
Jun Dai
Sveučilište Xi’an za znanost i tehnologiju, Kina
Arhitektonsko-građevinski fakultet
lidongshuo
Dongshuo Li
Sveučilište Xi’an za znanost i tehnologiju, Kina
Arhitektonsko-građevinski fakultet
shibailei
Bailei Shi
Sveučilište Xi’an za znanost i tehnologiju, Kina
Arhitektonsko-građevinski fakultet