Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 4
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Svojstva armature ugrađene u mortove sa zamjenom pijeska nakon izlaganja visokim temperaturama

Jeyaprabha Balasubramanian, Elangovan Gopal, Dhivya Kamaraj, Sathish Kumar Ponnaiah, Prakash Periakaruppan

Sažetak

U ovom se radu istražuje utjecaj zagrijavanja, metoda hlađenja i debljine zaštitnog sloja na ponašanje (čvrstoću i duktilnost) rebraste armature promjera 12 mm ugrađene u mort u kojem je riječni pijesak zamijenjen granitnim prahom i proizvedenim pijeskom, pri čemu debljina zaštitnog sloja iznosi 30 i 50 mm. Na temperaturama iznad 500 °C, toplinsko naprezanje uzrokovalo je nasumično ljuskanje zaštitnog sloja, a vlačna ispitivanja upozorila su na smanjenje čvrstoće i povećanje duktilnosti armature pri hlađenju na zraku, dok je suprotna pojava uočena pri gašenju vodom.

Ključne riječi
svojstva armature, požar, materijali za zamjenu pijeska, debljina zaštitnog sloja, hlađenje na zraku, gašenje vodom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Balasubramanian, J., Gopal, E., Kamaraj, D., Ponnaiah, S. K., Periakaruppan, P.: Svojstva armature ugrađene u mortove sa zamjenom pijeska nakon izlaganja visokim temperaturama, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 4, pp. 381-388, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2931.2020

ILI:

Balasubramanian, J., Gopal, E., Kamaraj, D., Ponnaiah, S. K., Periakaruppan, P. (2021). Svojstva armature ugrađene u mortove sa zamjenom pijeska nakon izlaganja visokim temperaturama, GRAĐEVINAR, 73 (4), 381-388, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2931.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Balasubramanian WEB
Jeyaprabha Balasubramanian
Fatima Michael fakultet inženjerstva i tehn.
Odjel za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija
Dr.Elangovan
Elangovan Gopal
Sveučilišni fakultet inženjerstva
Odjel za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija
Mrs.Dhivya WEB
Dhivya Kamaraj
Tehnološki institut Sethu, Indija
Odjel za graditeljstvo
Sathish Photo
Sathish Kumar Ponnaiah
Visoka škola Thiagarajar, Indija
Odjel za kemiju
PP 2
Prakash Periakaruppan
Thiagarajar College
Odjel za kemiju
Tamil Nadu, Indija