Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 12
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjenjivost metoda za ispitivanje pucolaniteta za procjenu reaktivnosti letećih pepela drvne biomase

Karmen Kostanić Jurić, Ivana Carević, Marijana Serdar, Nina Štirmer

Sažetak

Pucolanska reaktivnost materijala inicijalno se može pretpostaviti iz količine pucolanskih oksida, SiO2, Al2O3 i Fe2O3. Neke od metoda za određivanje pucolanske reaktivnosti materijala uključuju mjerenje potrošnje CaO (Frattini test), smanjenje električne provodljivosti i pH-vrijednosti otopine koja sadrži pucolanski materijal ili mjerenje porasta čvrstoće morta s pucolanskim materijalom kao zamjenom dijela cementa (indeks aktivnosti, SAI). U ovom istraživanju primijenjena su navedena ispitivanja pucolaniteta za procjenu reaktivnosti letećeg pepela drvne biomase (PDB-a). Prikazani rezultati upućuju na to da samo SAI metoda može u potpunosti otkriti hidrauličku i pucolansku reaktivnost PDB-a.

Ključne riječi
leteći pepeo drvne biomase, Frattini test, električna provodljivost, indeks aktivnosti, pucolanska reaktivnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kostanić Jurić, K., Carević, I., Serdar, M., Štirmer, N.: Primjenjivost metoda za ispitivanje pucolaniteta za procjenu reaktivnosti letećih pepela drvne biomase , GRAĐEVINAR, 72 (2020) 12, pp. 1145-1153, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2950.2020

ILI:

Kostanić Jurić, K., Carević, I., Serdar, M., Štirmer, N. (2020). Primjenjivost metoda za ispitivanje pucolaniteta za procjenu reaktivnosti letećih pepela drvne biomase , GRAĐEVINAR, 72 (12), 1145-1153, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2950.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kostanic Juric WEB
Karmen Kostanić Jurić
Tomting 2010 d.o.o., Hrvatska
Ivana Carevic WEB
Ivana Carević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Marijana Serdar WEB
Marijana Serdar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale
Nina Stirmer WEB
Nina Štirmer
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet