Arhiva

UDK: 624.192.004.68
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modernizacija tunela Učka

Gordana Tomašević

Sažetak

U radu je opisana povijest tunela Učka od ideje o gradnji do konačne izgradnje i dugogodišnje upotrebe. Ističe se da je to bio dugi niz godina najdulji tunel u Hrvatskoj, sve do nedavno. Prikazani su tehnički elementi tunela Učka, a u nastavku se detaljno opisuju mjere i zahvati koji su urađeni da bi se ispunili zahtjevi Europske unije izraženi u Direktivi 2004/54/EC. Istaknute su aktivnosti koje je koncesionar Bina-Istra poduzimao u osuvremenjivanju tog važnog prometnog objekta.

Ključne riječi
tehnički elementi, modernizacija, koncesionar Bina-Istra, tunel Učka, Direktiva 2004/54/EC, izgradnja, upotreba

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomašević, G.: Modernizacija tunela Učka, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 9

ILI:

Tomašević, G. (2010). Modernizacija tunela Učka, GRAĐEVINAR, 62 (9)
Autori:

Gordana Tomašević
Bina-Istra d.d.