Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 9
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Scenarij postupnog rušenja čeličnih konstrukcija s nepravilnostima po visini

Ali Esfandiari Fard, Heydar Dashti Nasserabadi, Morteza Biklaryan

Sažetak

Naglo uklanjanje nosivih elemenata kao što su stupovi s inženjerskih konstrukcija, te nedovoljna sposobnost preuzimanja dodatnih opterećenja zabilježenih nakon uklanjanja takvih elemenata, može nanijeti oštećenje i uzrokovati postupno rušenje takvih konstrukcija. U ovom radu istražen je učinak naglog uklanjanja stupova te konstrukcijski kapacitet srednje visokih i visokih građevina u različitim situacijama postupnog rušenja. Nepravilnosti po visini uvelike utječu na bočno ponašanje konstrukcija i na projektiranje poprečnih presjeka. Istraživani su različiti scenariji naglog uklanjanja stupova kod čeličnih konstrukcija s nepravilnostima po visini ili bez njih. Kako bi se procijenio utjecaj naglog uklanjanja stupa, primjenjene su metoda alternativnih putova prijenosa opterećenja (APM) i nelinearna dinamička analiza (NDA). Osim toga, provedena je i nelinearna statička analiza (NSA) kako bi se istražio kapacitet konstrukcija s obzirom na pojavu postupnog rušenja. Programom OpenSees analizirane su konstrukcije od 10, 15 i 20 katova s tri različite vrste nepravilnosti, a prema četiri različita scenarija uklanjanja stupova. Rezultati su prikazani u obliku statičkih i dinamičkih nelinearnih krivulja. Dobiveni rezultati pokazuju da geometrijske nepravilnosti po visini u slučaju scenarija naglog uklanjanja stupa mogu uzrokovati smanjenje kapaciteta i povećanje konstrukcijskog odziva u usporedbi s konstrukcijama bez nepravilnosti po visini. Uz to, kapacitet konstrukcija se povećava, a dinamički se odziv smanjuje s povećanjem broja elemenata u konstrukcijama.

Ključne riječi
postupno rušenje, čelične konstrukcije, nepravilnost po visini, nelinearna statička analiza, nelinearna dinamička analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Esfandiari Fard, A., Dashti Nasserabadi, H., Biklaryan, M.: Scenarij postupnog rušenja čeličnih konstrukcija s nepravilnostima po visini, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 9, pp. 893-905, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2962.2020

ILI:

Esfandiari Fard, A., Dashti Nasserabadi, H., Biklaryan, M. (2021). Scenarij postupnog rušenja čeličnih konstrukcija s nepravilnostima po visini, GRAĐEVINAR, 73 (9), 893-905, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2962.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ali Esfandiari WEB
Ali Esfandiari Fard
Islamsko sveučilište Azad, Iran
Odjel za građevinarstvo, Podružnica u Chalousu
Heydar Dashti WEB
Heydar Dashti Nasserabadi
Islamsko sveučilište Azad, Iran
Odjel za građevinarstvo, Podružnica u Chalousu
Morteza Biklaryan WEB
Morteza Biklaryan
Islamsko sveučilište Azad, Iran
Odjel za građevinarstvo, Podružnica u Chalousu