Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Pouzdanost tradicionalnih zidanih građevina s drvenim stropovima na potresno djelovanje

Ljupko Perić, Ivan Matorić

Sažetak

Nakon potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. oštećene su brojne građevine od ziđa s drvenim stropovima, tipične za gradnju potkraj 19. stoljeća. Zbog nedostatka pouzdanih analiza takvih građevina na potresna djelovanja, teško je procijeniti razinu rizika kojima su one izložene za slučaj računske potresne situacije. U ovome radu su predstavljeni rezultati potresne analize ponašanja jedne takve građevine. Analiza je temeljena na pomacima, a poznata je kao Performance Based Design (PBD metoda). Razmatrana je stvarna potreba, učinkovitost i načini poboljšanja odziva ovoga tipa građevine na potresna djelovanja.

Ključne riječi
potres, zidane građevine, drveni stropovi, PBD metoda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Perić, L., Matorić, I.: Pouzdanost tradicionalnih zidanih građevina s drvenim stropovima na potresno djelovanje, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 10, pp. 869-893, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2965.2020

ILI:

Perić, L., Matorić, I. (2020). Pouzdanost tradicionalnih zidanih građevina s drvenim stropovima na potresno djelovanje, GRAĐEVINAR, 72 (10), 869-893, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2965.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ljupko Peric WEB
Ljupko Perić
MWV Bauingenieure AG, Švicarska
Ivan Matoric WEB
Ivan Matorić
PASE Zagreb Consulting