Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Potres u Zagrebu od 22. ožujka 2020. - preliminarni izvještaj o seizmološkim istraživanjima i oštećenjima zgrada

Marta Šavor Novak, Mario Uroš, Josip Atalić, Marijan Herak, Marija Demšić, Maja Baniček, Damir Lazarević, Nenad Bijelić, Milan Crnogorac, Mario Todorić

Sažetak

U radu su opisane bitne značajke i glavne posljedice potresa magnitude 5,5 koji je u jeku pandemije virusa COVID-19 zadesio Zagreb i okolicu. Premda je potres, seizmološki gledano, bio umjerene magnitude, prouzročio je gubitak jednoga života i veliku materijalnu štetu. Napravljen je pregled stanja prije trešnje te prikaz lokacije, seizmičke aktivnosti i organizacije pregleda zgrada. Grubo su razvrstani podaci o oštećenjima, s težištem na povijesnoj jezgri i četvrtima blizu epicentra. Na kraju su istaknute nužne aktivnosti koje je odavno trebalo provesti, s nadom da će ih ovaj potres potaknuti.

Ključne riječi
potres u Zagrebu, pregledi zgrada nakon potresa, zidane zgrade, oštećenja, povijesna jezgra, kulturna baština

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šavor Novak, M., Uroš, M., Atalić, J., Herak, M., Demšić, M., Baniček, M., Lazarević, D., Bijelić, N., Crnogorac, M., Todorić, M.: Potres u Zagrebu od 22. ožujka 2020. - preliminarni izvještaj o seizmološkim istraživanjima i oštećenjima zgrada, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 10, pp. 843-867, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2966.2020

ILI:

Šavor Novak, M., Uroš, M., Atalić, J., Herak, M., Demšić, M., Baniček, M., Lazarević, D., Bijelić, N., Crnogorac, M., Todorić, M. (2020). Potres u Zagrebu od 22. ožujka 2020. - preliminarni izvještaj o seizmološkim istraživanjima i oštećenjima zgrada, GRAĐEVINAR, 72 (10), 843-867, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2966.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Savor Marta
Marta Šavor Novak
Građevinski fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu
uros WEB
Mario Uroš
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
ATALIC WEB
Josip Atalić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
MHerak WEB
Marijan Herak
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geofizički odsjek
demsic WEB
Marija Demšić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Banicek WEB
Maja Baniček
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
lazarevic WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
bijelic WEB
Nenad Bijelić
Sveučilište u Innsbrucku, Austrija
crnogorac WEB
Milan Crnogorac
Hrvatski institut za mostove i konstrukcije (Himk)
todoric WEB
Mario Todorić
Toding d.o.o., Zagreb