Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Tračnička infrastruktura u potresom pogođenim područjima

Stjepan Lakušić, Ivo Haladin, Katarina Vranešić

Sažetak

U slučaju djelovanja potresa na tračničku infrastrukturu, čak i male deformacije ili oštećenja kolosijeka mogu ugroziti sigurnost odvijanja tračničkog prometa. Oštećenja mogu biti prisutna na donjem odnosno gornjem ustroju kolosijeka, ali i na sustavu elektrifikacije te signalno sigurnosnim uređajima. Kod potresa jačeg intenziteta dolazi do oštećenja zastorne prizme koja za posljedicu imaju smanjenje bočnog i uzdužnog otpora kolosijeka. Djelovanje potresa stvara i opasnost od iskliznuća tračničkog vozila koje je u pokretu. Prometovanje tračničkih vozila također izaziva određene razine vibracija te je u ovom radu dan prikaz analize naknadnog djelovanja vibracija tračničkog prometa na građevine stradale u potresu 22. ožujka 2020. u Gradu Zagrebu.

Ključne riječi
potres, tračnička infrastruktura, oštećenja, sigurnost prometa, vibracije, tramvaj

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lakušić, S., Haladin, I., Vranešić, K.: Tračnička infrastruktura u potresom pogođenim područjima, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 10, pp. 905-922, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2967.2020

ILI:

Lakušić, S., Haladin, I., Vranešić, K. (2020). Tračnička infrastruktura u potresom pogođenim područjima, GRAĐEVINAR, 72 (10), 905-922, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2967.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Lakusic Stjepan
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice
ivo haladin WEB
Ivo Haladin
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
KATARINA WEB
Katarina Vranešić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet