Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Geotehnika kao nezaobilazan segment potresnog inženjerstva

Mario Bačić, Tomislav Ivšić, Meho Saša Kovačević

Sažetak

Ovaj rad daje širi pregled uloge geotehnike u potresnom inženjerstvu te obuhvaća niz praktičnih primjera kvantifikacije geotehničkih seizmičkih pokazatelja za potrebe izgradnje pojedinih objekata, kao i osvrt na nadolazeće promjene u sadašnjim projektnim normama koje evaluiraju utjecaj tla na građevine u potresnim uvjetima. S obzirom na seizmičku aktivnost područja Hrvatske, istaknuta je nužnost sveobuhvatnog pristupa seizmičkom mikrozoniranju koji uzima u obzir čitav niz pokazatelja, od litoloških, inženjerskogeoloških i hidrogeoloških karakteristika te položaja aktivnih rasjeda, do identifikacije nestabilnih padina i zona izraženog likvefakcijskog potencija, za što je potrebna provedba opsežnih geofizičkih i geotehničkih istraživanja.

Ključne riječi
potres, geotehnika, amplifikacija seizmičke pobude, likvefakcija, klizanje tla, seizmičko mikrozoniranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bačić, M., Ivšić, T., Kovačević, M. S.: Geotehnika kao nezaobilazan segment potresnog inženjerstva, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 10, pp. 923-936, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2968.2020

ILI:

Bačić, M., Ivšić, T., Kovačević, M. S. (2020). Geotehnika kao nezaobilazan segment potresnog inženjerstva, GRAĐEVINAR, 72 (10), 923-936, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2968.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mario WEB
Mario Bačić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za geotehniku
IVSIC Tomislav WEB
Tomislav Ivšić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku