Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena oštećenja građevina nakon potresa - postupak provođenja pregleda zgrada

Mario Uroš, Marta Šavor Novak, Josip Atalić, Zvonko Sigmund, Maja Baniček, Marija Demšić, Sanja Hak

Sažetak

Procjene oštećenja i uporabljivosti građevina u Hrvatskoj, iskočile su u prvi plan nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. S obzirom na manjkavosti pripremne faze, pri čemu nije provedena edukacija stručnjaka prije potresa, nego u hodu, procjene su sadržavale dozu subjektivnosti i interpretacije na temelju znanja, iskustva, ali i intuicije pojedinaca. U radu je detaljno prikazana metodologija koja može pomoći u brzim procjenama te kod detaljnih inženjerskih pregleda koji se moraju napraviti prije obnove. Prikazana metodologija se može iskoristiti u slučaju novoga razornog potresa koji se može dogoditi već sutra.

Ključne riječi
potres, pregledi zgrada nakon potresa, oštećenja, uporabljivost, zidane i AB zgrade

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Uroš, M., Šavor Novak, M., Atalić, J., Sigmund, Z., Baniček, M., Demšić, M., Hak, S.: Procjena oštećenja građevina nakon potresa - postupak provođenja pregleda zgrada , GRAĐEVINAR, 72 (2020) 12, pp. 1089-1115, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2969.2020

ILI:

Uroš, M., Šavor Novak, M., Atalić, J., Sigmund, Z., Baniček, M., Demšić, M., Hak, S. (2020). Procjena oštećenja građevina nakon potresa - postupak provođenja pregleda zgrada , GRAĐEVINAR, 72 (12), 1089-1115, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2969.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
uros WEB
Mario Uroš
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Savor Marta
Marta Šavor Novak
Građevinski fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu
ATALIC WEB
Josip Atalić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Sigmund WEB
Zvonko Sigmund
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
Banicek WEB
Maja Baniček
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
demsic WEB
Marija Demšić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Slika SH WEB
Sanja Hak
Basler & Hofmann, Zürich, Švicarska