Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena čelika kod rekonstrukcije zgrada osjetljivih na potres

Davor Skejić, Ivan Lukačević, Ivan Ćurković, Ivan Čudina

Sažetak

Rekonstrukcija postojećih zgrada je aktualna tema posljednjih godina. Nedavni potres u Zagrebu senzibilizirao je i javnost na problematiku osjetljivosti starih zgrada na seizmička djelovanja. Čelik ima značajnu ulogu u svim aspektima rekonstrukcije jer pruža pouzdana rješenja za sanacije i ojačanja. U radu je dan pregled metoda rekonstrukcije s naglaskom na postupak ocjenjivanja stanja postojećih zgrada i metode njihovog seizmičkog ojačanja čelikom. Obrađena su rješenja koja koriste nove čelične elemente ili poboljšavaju svojstva postojećih te su istaknuti i neki od inovativnih sustava ojačanja.

Ključne riječi
rekonstrukcija, čelik, potres, ocjena stanja, ojačanje konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skejić, D., Lukačević, I., Ćurković, I., Čudina, I.: Primjena čelika kod rekonstrukcije zgrada osjetljivih na potres, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 10, pp. 955-966, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2970.2020

ILI:

Skejić, D., Lukačević, I., Ćurković, I., Čudina, I. (2020). Primjena čelika kod rekonstrukcije zgrada osjetljivih na potres, GRAĐEVINAR, 72 (10), 955-966, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2970.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Davor Skejic
Davor Skejić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Ivan Lukacevic WEB
Ivan Lukačević
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
Curkovic WEB
Ivan Ćurković
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Cudina WEB
Ivan Čudina
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet