Arhiva

UDK: 624.94.001.8:624.078.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Pouzdanost kratkih seizmičkih spona čeličnih okvirnih konstrukcija

Mladen Bulić, Boris Androić, Mehmed Čaušević

Sažetak

U radu su prikazani rezultati istraživanja razina pouzdanosti kratkih seizmičkih spona s različitim brojem ukruta hrpta. Proveden je proračun metodom konačnih elemenata i laboratorijska ispitivanja na četiri serije sa po četiri nazivno jednaka uzorka. Probabilističkom analizom dobiveni su indeksi pouzdanosti te uspoređeni s normiranim za odgovarajući razred pouzdanosti. Pokazalo se da pretežni utjecaj na indeks pouzdanosti imaju debljina hrpta i djelovanje poprečne sile.

Ključne riječi
laboratorijska ispitivanja, pouzdanost, indeks pouzdanosti, čelični okvir, nelinearni proračun, seizmičke spone

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bulić, M., Androić, B., Čaušević, M.: Pouzdanost kratkih seizmičkih spona čeličnih okvirnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 10

ILI:

Bulić, M., Androić, B., Čaušević, M. (2009). Pouzdanost kratkih seizmičkih spona čeličnih okvirnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 61 (10)
Autori:
Bulic Mladen
Mladen Bulić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
CAUSEVIC 1
Mehmed Čaušević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet