Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 12
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mehanička svojstva pri savijanju betona armiranog vlaknima od nehrđajućeg čelika

Predrag Blagojević, Nikola Blagojević, Danijel Kukaras, Darko Živković, Aleksandar Šutanovac

Sažetak

Eksperimentalno istraživanje provedeno je kako bi se ispitao utjecaj vlakana od nehrđajućeg čelika na mehanička i savojna svojstva betona. Koristila su se 72 uzorka kako bi se utvrdila optimalna doza vlakana i odredila mehanička svojstva nearmiranog betona te betona ojačanog čeličnim vlaknima. Dvanaest uzoraka greda realnih veličina ispitano je savijanjem u četiri točke. Provedenim ispitivanjem kvantificiran je utjecaj vlakana nehrđajućeg čelika na mehanička svojstva pri savijanju greda. Provedeno je i ispitivanje uzorka grede savijanjem u četiri točke nakon što je na njemu provedeno ispitivanje na zamor s 15000 ciklusa opterećenja. Uspoređena su i analizirana mehanička svojstva pri savijanju greda s čeličnim vlaknima prije i poslije ispitivanja na zamor.

Ključne riječi
beton ojačan čeličnim vlaknima, vlakna nehrđajućeg čelika, mehanička svojstva, ispitivanje na zamor

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Blagojević, P., Blagojević, N., Kukaras, D., Živković, D., Šutanovac, A.: Mehanička svojstva pri savijanju betona armiranog vlaknima od nehrđajućeg čelika, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 12, pp. 1155-1164, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2992.2020

ILI:

Blagojević, P., Blagojević, N., Kukaras, D., Živković, D., Šutanovac, A. (2020). Mehanička svojstva pri savijanju betona armiranog vlaknima od nehrđajućeg čelika, GRAĐEVINAR, 72 (12), 1155-1164, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2992.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Bjelanovic WEB
Predrag Blagojević
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Blagojevic WEB
Nikola Blagojević
ETH Zurich
Odsjek za građevinsko, okolišno i geomatičko inženjerstvo
5 KUKAREV WEB
Danijel Kukaras
Sveučilište u Novom Sadu
Građevinski fakultet u Subotici
ZIVKOV WEB
Darko Živković
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Sutanovac WEB
Aleksandar Šutanovac
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet