Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Pregled čimbenika koji utječu na svojstva poroznog betona

Bright Singh Seeni, Murugan Madasamy

Sažetak

Porozni (propusni) beton je ekološki prihvatljivo rješenje u odnosu na nepropusnosti konvencionalnih betona. Porozni beton najčešće se sastoji od mješavine cementa, krupnijeg agregata i vode. Djelomičnim ili potpunim uklanjanjem sitnog agregata dobiva se porozna struktura koja zatim utječe na svojstva poroznog betona. Cilj je ovog rada opisati glavne čimbenike koji utječu na mješavine poroznog betona, odnosno zbijenost, omjer agregata i cementnog materijala (ACR), udio pijeska, omjer vode i cementnog materijala (v/cm), veličina krupnog agregata i udio šupljina ili poroznost. Također, u radu se raspravlja i o učincima različitih dodataka, zamjenskih materijala i vlakana u mješavinama. Rezultati pokazuju da porozni beton djeluje kao učinkovit medij u promicanju održivosti urbanih sredina zbog svojih višestrukih koristi.

Ključne riječi
porozni beton, poroznost, krupniji agregat, veličina agregata, vlakna, zbijanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Seeni, B. S., Madasamy, M.: Pregled čimbenika koji utječu na svojstva poroznog betona, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 10, pp. 1007-1030, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2997.2020

ILI:

Seeni, B. S., Madasamy, M. (2021). Pregled čimbenika koji utječu na svojstva poroznog betona, GRAĐEVINAR, 73 (10), 1007-1030, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2997.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Picture 2
Bright Singh Seeni
Sveučilište Anna, Tirunelveli, Indija
Državni tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
2 Madasamy WEB
Murugan Madasamy
Sveučilište Anna, Tirunelveli, Indija
Državni tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo