Arhiva

UDK: 625.84.001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj povezanosti ploča dilatiranoga betonskog kolnika

Aleksandra Deluka-Tibljaš, Andrija Prager, Tatjana Rukavina

Sažetak

Analiziran je prijenos opterećenja s opterećene na susjednu neopterećenu ploču da bi se ustanovila mogućnost redukcije naprezanja u betonu. Veza između ploča ostvaruje se moždanicima od betonskog čelika, a zanemaruje se utjecaj trenja u kontaktu beton-beton. Razmatran je utjecaj debljine ploče kolnika, profila i razmaka moždanika te veličine otvaranja razdjelnice zbog promjena temperature. Definirani su uvjeti koji omogućuju prijenos više od 40% opterećenja na susjednu ploču.

Ključne riječi
ploča, povezanost ploča, moždanik, razdjelnica, prijenos opterećenja, dilatirani betonski kolnik

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Deluka-Tibljaš, A., Prager, A., Rukavina, T.: Utjecaj povezanosti ploča dilatiranoga betonskog kolnika, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 2

ILI:

Deluka-Tibljaš, A., Prager, A., Rukavina, T. (2002). Utjecaj povezanosti ploča dilatiranoga betonskog kolnika, GRAĐEVINAR, 54 (2)
Autori:
Deluka WEB
Aleksandra Deluka-Tibljaš
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Andrija Prager
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice