Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 8
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Jednostavna formula za ranu procjenu troškova na građevinskim projektima

Esra Dobrucali, Ismail Hakki Demir

Sažetak

U okviru ovog istraživanja poboljšana je formula koja omogućuje jednostavnu, točnu i brzu procjenu troškova u ranim fazama građevinskih projekata (ESCE). Spomenutu formulu za procjenu ESCE-a razvili su autori na temelju umjetnih neuronskih mreža i evolucijskog programiranja gena. Kvantitativna analiza provedena je na stotinu građevinskih projekata, te je izrađen odgovarajući niz podataka. Taj niz podataka analiziran je pomoću većeg broja umjetnih neuronskih mreža kako bi se odredile varijable koje utječu na procjenu ESCE-a. Konfiguracija algoritma provedena je pomoću evolucijskog programiranja gena, te je na temelju te konfiguracije izrađena formula ESCE. Ta formula omogućuje dovoljno preciznu procjenu ESCE-a. Primjena predložene formule za određivanje troškova u ranoj fazi projekta omogućuje brže i jednostavnije izračunavanje troškova, ali isto tako sprječava pojavu bilo kakvih razlika do kojih bi moglo doći zbog individualnog pristupa proračunu.

Ključne riječi
troškovi u ranim fazama građenja, umjetna neuronska mreža, evolucijsko programiranje gena, građevinski projekt, procjena troškova

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dobrucali, E., Demir, I. H.: Jednostavna formula za ranu procjenu troškova na građevinskim projektima, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 8, pp. 819-832, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3013.2020

ILI:

Dobrucali, E., Demir, I. H. (2021). Jednostavna formula za ranu procjenu troškova na građevinskim projektima, GRAĐEVINAR, 73 (8), 819-832, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3013.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
esra dobrucal2
Esra Dobrucali
Sveučilište u Sakaryai, Sakarya, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
Ismail Hakki DEMIR WEB
Ismail Hakki Demir
Sveučilište u Sakaryai, Sakarya, Turska
Fakultet za umjetnički dizajn i arhitekturu
Odjel za arhitekturu