Arhiva

UDK: 624.91.001.2:624.046
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Oblikovanje i proračun kupole dvorane „Krešimir Ćosić“ u Zadru

Damir Lazarević, Milutin Anđelić, Mario Uroš

Sažetak

U radu je opisano ponašanje statičkog sustava dvorane i numerički postupci primijenjeni u proračunu konstrukcije. Detaljnije su objašnjeni problemi prouzročeni oblikovanjem kupole, s osvrtom na nužne zahvate potrebne za njihovo uklanjanje. Ukratko su opisani algoritmi upotrijebljeni za dokaz nosivosti, s nešto detaljnijim pristupom proračunu stabilnosti. Upozoreno je i na neke teškoće nastale pri proračunu građevine koje, ponajprije zbog premalo pokusa, još nisu riješene.

Ključne riječi
poslijekritično ponašanje, osjetljivost prema , dvorana „Krešimir Ćosić“, kupola, metoda duljine luka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lazarević, D., Anđelić, M., Uroš, M.: Oblikovanje i proračun kupole dvorane „Krešimir Ćosić“ u Zadru , GRAĐEVINAR, 62 (2010) 10

ILI:

Lazarević, D., Anđelić, M., Uroš, M. (2010). Oblikovanje i proračun kupole dvorane „Krešimir Ćosić“ u Zadru , GRAĐEVINAR, 62 (10)
Autori:
lazarevic WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Milutin Anđelić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
uros WEB
Mario Uroš
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet