Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 12
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj opreme za smirivanje prometa na razine buke u okolišu

Tamara Džambas, Vesna Dragčević, Josip Lakušić

Sažetak

Sve veći broj stanovnika u urbanim sredinama izložen je štetnom djelovanju buke okoliša, koja u značajnoj mjeri narušava njihovo zdravlje i kvalitetu života. Dominantan izvor buke okoliša u takvim područjima je cestovni promet, a jedna od učestalo primjenjivanih mjera za smanjenje razina buke je smanjenje brzine vožnje. U radu je analizirano kako oprema za smirivanje prometa, koja se uobičajeno primjenjuje radi povećanja sigurnosti prometa, utječe na smanjenje razina buke. Analiza je provedena na sedam dvotračnih dvosmjernih gradskih cestovnih prometnica na kojima su ugrađeni različiti tipovi umjetnih izbočina i uzdignutih ploha.

Ključne riječi
oprema za smirivanje prometa, umjetne izbočine, uzdignute plohe, zaštita od buke, cestovni promet

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Džambas, T., Dragčević, V., Lakušić, J.: Utjecaj opreme za smirivanje prometa na razine buke u okolišu, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 12, pp. 1131-1143, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3022.2020

ILI:

Džambas, T., Dragčević, V., Lakušić, J. (2020). Utjecaj opreme za smirivanje prometa na razine buke u okolišu, GRAĐEVINAR, 72 (12), 1131-1143, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3022.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Dzambas WEB
Tamara Džambas
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
Dragcevic WEB
Vesna Dragčević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
Lakusic Josip WEB
Josip Lakušić
TRASA ADRIA d.o.o., Hrvatska