Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ispitivanje procjene uporabljivosti zidanog lučnog mosta izloženog djelovanju potresa dalekog rasjeda

Memduh Karalar, MUSTAFA Yeşil

Sažetak

U radu je prikazano statičko i dinamičko ispitivanje ponašanja povijesnog zidanog lučnog mosta izloženog djelovanju potresa dalekog rasjeda. U prvom koraku izrađen je model konstrukcije primjenom metode konačnih elemenata uz pomoć programa ANSYS i SAP2000. Navedeno je napravljeno kako bi se ustanovilo mogu li se usporediti najveći mogući pomaci, primarna naprezanja i elastične deformacije. Iz svega navedenoga, ključni je element oštećenja gornja strana plohe. Nadalje, ocjenjivanjem životnog ciklusa zidanog lučnog mosta, uočene su povećane vrijednosti naprezanja i deformacija mosta čime se njegovo očekivano trajanje drastično smanjilo.

Ključne riječi
povijesni zidani lučni most, potresi dalekog rasjeda, ANSYS, SAP2000, metoda konačnih elemenata

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Karalar, M., Yeşil, M.: Ispitivanje procjene uporabljivosti zidanog lučnog mosta izloženog djelovanju potresa dalekog rasjeda, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 7, pp. 587-598, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3027.2020

ILI:

Karalar, M., Yeşil, M. (2022). Ispitivanje procjene uporabljivosti zidanog lučnog mosta izloženog djelovanju potresa dalekog rasjeda, GRAĐEVINAR, 74 (7), 587-598, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3027.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Karalar WEB
Memduh Karalar
Sveučilište Zonguldak Bülent Ecevit
Zonguldak, Turska
Odjel za građevinarstvo
Mustafa Yesil WEB
MUSTAFA Yeşil
Sveučilište Zonguldak Bülent Ecevit
Zonguldak, Turska
Odjel za građevinarstvo