Arhiva

UDK: 624.21:526.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Geodetski radovi na vijaduktu Hreljin

Zdenko Dasović

Sažetak

Opisuje se primjena geodetskih radova na izgradnji vijadukta Hreljin na autocesti Rijeka-Zagreb. S obzirom na to da se radi o građevini koja se nalazi na trasi složenoga geometrijskog oblika prikazana je važnost geodetskih radova pri spajanju odsječaka vijadukta kako bi se postigla geometrijska preciznost u granicama vrlo malih tolerancija. Podrobno su opisane geodetske radnje u svim fazama izvedbe konstrukcije vijadukta, sastavljene od međusobno monolitno spojenih elemenata.

Ključne riječi
vijadukt Hreljin, geodetski radovi, geodetska mjerenja, odsječak, izgradnja, autocesta Rijeka-Zagreb, montaža

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dasović, Z.: Geodetski radovi na vijaduktu Hreljin, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 4

ILI:

Dasović, Z. (2005). Geodetski radovi na vijaduktu Hreljin, GRAĐEVINAR, 57 (4)
Autori:

Zdenko Dasović
Ured ovlaštenog inženjera Zvonimira Ilića