Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 1
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza oštetljivosti i robusnosti višekatne armiranobetonske zgrade

Miloš Čokić, Radomir Folić

Sažetak

U radu je analizirana robusnost armiranobetonske (AB) peteroetažne zgrade (okvir ukrućen zidovima). Konstrukcija visoke klase duktilnosti dimenzionirana je u skladu s nizom konstrukcijskih norma Eurokod. Analiziran je odziv konstrukcije za osam scenarija gubitka pojedinih vertikalnih elementa u prizemlju. Za analizu robusnosti primijenjene su metoda nelinearne statičke (NSA) i dinamičke analize (NDA). Statističkom obradom konstruirane su krivulje oštetljivosti zgrade. Uspoređene su vrijednosti dobivene primjenom NSA i NDA, granična stanja oštećenja sistema i krivulje oštetljivosti. Proučen je i utjecaj položaja uklonjenoga elementa na robusnost.

Ključne riječi
AB konstrukcija zgrade, okvir ukrućen zidovima, robusnost, oštetljivost, progresivni slom, nelinearna statička analiza, nelinearna dinamička analiza, granična stanja oštećenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čokić, M., Folić, R.: Analiza oštetljivosti i robusnosti višekatne armiranobetonske zgrade, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 1, pp. 27-44, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3036.2020

ILI:

Čokić, M., Folić, R. (2021). Analiza oštetljivosti i robusnosti višekatne armiranobetonske zgrade, GRAĐEVINAR, 73 (1), 27-44, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3036.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Milos Cokic WEB
Miloš Čokić
Termoenergo Inženjering, Srbija
Folić Radomir WEB2
Radomir Folić
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo