Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 7
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Električno zavarena armaturna rešetka u armiranobetonskim rebrastim pločama

Ángel Aragón, Heriberto Pérez-Acebo, Guillermo Aragón, Miguel Ángel Salas

Sažetak

U radu se provodi eksperimentalna provjera posmične čvrstoće montažnih betonskih rebrastih ploča različitih visina s električno zavarenom armaturnom rešetkom. Prikazano je tehničko obrazloženje korištenja visokih rešetki u armaturi montažnih lakih rebrastih ploča u obliku dvostrukog slova T i montažnih armiranobetonskih ploča debljine 30 cm. Utvrđeno je da je doprinos betona posmičnoj čvrstoći uvijek veći od vrijednosti koje se mogu očekivati prema španjolskim normama. Osim toga, kako se niske rešetkaste rebraste ploče odlikuju nižim vrijednostima granične posmične čvrstoće od onih koje se očekuju prema normama, utvrđeno je da se treba osigurati odgovarajuća visina rešetaka u rebrastim pločama kako bi se osiguralo sidrenje tlačne zone te razvoj mehanizama štapova i zatega. Zato se u armiranobetonskim rebrastim pločama svakako preporučuje korištenje rešetkastih nosača na otprilike 80 % visine uzorka kada dužina pojasa rešetke iznosi 20 cm.

Ključne riječi
posmična čvrstoća, rešetka, osnovna električno zavarena rešetka, armirani beton, ploča nosiva u jednom smjeru

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Aragón, Á., Pérez-Acebo, H., Aragón, G., Salas, M. Á.: Električno zavarena armaturna rešetka u armiranobetonskim rebrastim pločama, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 7, pp. 705-716, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3038.2020

ILI:

Aragón, Á., Pérez-Acebo, H., Aragón, G., Salas, M. Á. (2021). Električno zavarena armaturna rešetka u armiranobetonskim rebrastim pločama, GRAĐEVINAR, 73 (7), 705-716, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3038.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Angel Aragon WEB
Ángel Aragón
Sveučilište u Burgosu, Španjolska
Odjel za građevinarstvo
Heriberto Perez Acebo
Heriberto Pérez-Acebo
Baskijsko sveučilište UPV/EHU, Španjolska
Tehnički fakultet Bilbao, Odjel za strojarstvo
Guillermo Aragon WEB
Guillermo Aragón
Sveučilište u Burgosu, Španjolska
Odjel za građevinarstvo
Miguel Santos
Miguel Ángel Salas
Sveučilište u Burgosu, Španjolska
Odjel za arhitekturu i građevinarstvo