Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ispitivanje nekoherentnog tla armiranog geomrežom u uređaju za troosni posmik pri cikličkom opterećenju

Jelena Kaluđer, Mensur Mulabdić, Krunoslav Minažek

Sažetak

U nosivim slojevima kolničke konstrukcije geomreže imaju funkcije ojačanja ili stabilizacije, pri čemu je važna dobra interakcija geomreže i nekoherentnog materijala nosivog sloja. Za ispitivanje interakcije geomreže i materijala nosivih slojeva kolničkih konstrukcija može se primijeniti pokus cikličkim troosnim posmikom. Rad obuhvaća pregled istraživanja primjene cikličkog troosnog posmika posebice tijekom ocjenjivanja utjecaja parametara kao što su krutost, geometrija i veličina otvora, položaj i broj slojeva geomreže na interakciju s materijalom nosivog sloja. Ocjenjuje se da se cikličkim troosnim posmikom može utvrditi doprinos primjene geomreža u nekoherentnim materijalima u vidu smanjenja trajnih deformacija.

Ključne riječi
geomreža, ciklički troosni posmik, krutost, oblik otvora, veličina otvora

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kaluđer, J., Mulabdić, M., Minažek, K.: Ispitivanje nekoherentnog tla armiranog geomrežom u uređaju za troosni posmik pri cikličkom opterećenju, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 1, pp. 57-66, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3039.2020

ILI:

Kaluđer, J., Mulabdić, M., Minažek, K. (2021). Ispitivanje nekoherentnog tla armiranog geomrežom u uređaju za troosni posmik pri cikličkom opterećenju, GRAĐEVINAR, 73 (1), 57-66, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3039.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kaluder WEB
Jelena Kaluđer
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Mulabdic WEB
Mensur Mulabdić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Minozek WEB
Krunoslav Minažek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet