Arhiva

UDK: 624.91:624.058
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Probno ispitivanje krovnih konstrukcija

Ivan Duvnjak, Mladenko Rak, Domagoj Damjanović

Sažetak

Prikazana su dva primjera probnih ispitivanja krovnih konstrukcija sportskih građevina: dvorane „Arene Zagreb“ i dvorane „Varaždin“. Posebno je istaknuto da je uz redovito ispitivanje potrebno i kontrolno ispitivanje za vrijeme uporabe građevine „Arene Zagreb“. Opisano je ispitivanje prostorne čelične rešetkaste krovne konstrukcije dvorane „Varaždin“. Iskazani su rezultati ispitivanja relativnih deformacija, pomaka, vlastitih frekvencija te su uspoređeni s numeričkim modelom.

Ključne riječi
sportska građevina, probno ispitivanje, dvorana „Arena Zagreb“, dvorana „Varaždin“, numerički model, krovna konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Duvnjak, I., Rak, M., Damjanović, D.: Probno ispitivanje krovnih konstrukcija , GRAĐEVINAR, 62 (2010) 10

ILI:

Duvnjak, I., Rak, M., Damjanović, D. (2010). Probno ispitivanje krovnih konstrukcija , GRAĐEVINAR, 62 (10)
Autori:
Foto ID WEB
Ivan Duvnjak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Mladenko Rak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Damjanovic WEB
Domagoj Damjanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet