Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 6
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Eksperimentalno i numeričko ispitivanje armiranobetonskih greda pojačanih CFRP kompozitom

Ali Demir, Yigit Ince, Taha Yasin Altıok

Sažetak

U ovom radu naglasak je na pojačanju armiranobetonskih greda nedovoljnog posmičnog kapaciteta uporabom polimera armiranih ugljičnim vlaknima (Carbon Fibre Reinforced Polymer - CFRP) i inovativnih načina sidrenja. Predlaže se, također, i inovativna metoda za pojačanje greda na kontaktu dviju konstrukcija. Rezultati ispitivanja pokazali su da se dodavanjem CFRP-a poboljšava ponašanje greda. Nelinearni proračun proveden je primjenom metode konačnih elemenata (FE) te američkih i talijanskih smjernica s ciljem procijene teoretskog kapaciteta greda. Zaključak je da se predložene metode mogu pouzdano primjenjivati, a projektiranje armiranobetonskih greda pojačanih na taj način može se provesti uz pomoć jednostavnih metoda proračuna.

Ključne riječi
armiranobetonska greda, pojačanje, posmik, CFRP, sidrenje, proklizavanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Demir, A., Ince, Y., Altıok, T. Y.: Eksperimentalno i numeričko ispitivanje armiranobetonskih greda pojačanih CFRP kompozitom, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 6, pp. 605-616, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3051.2020

ILI:

Demir, A., Ince, Y., Altıok, T. Y. (2021). Eksperimentalno i numeričko ispitivanje armiranobetonskih greda pojačanih CFRP kompozitom, GRAĐEVINAR, 73 (6), 605-616, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3051.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Demir WEB
Ali Demir
Sveučilište Manisa Celal Bayar, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Ince WEB
Yigit Ince
Sveučilište Manisa Celal Bayar, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Altiok WEB
Taha Yasin Altıok
Sveučilište Manisa Celal Bayar, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo